De introductie van plocher in de mest heeft mij positief verrast.

Het eerste voordeel van het gebruik van plocher in de mest is de homogene consistentie van de drijfmest. Dit betekent dat het mixen nu overbodig is geworden.

Daarnaast is mijn stal een aangenamere omgeving geworden zonder ammoniakgeur. Dit heeft niet alleen geleid tot een comfortabelere leefomgeving voor mijn vee, maar heeft ook mijn eigen werkomstandigheden verbeterd.

De snelheid waarmee de mest zijn werk doet, is opvallend. Het gras in mijn weilanden kleurt zeer snel groen, wat resulteert in een versnelde opstart in het voorjaar. Zelfs in het najaar behoudt het gras zijn groene kleur, zonder de gebruikelijke tekenen van roest die eerder een zorg waren.

Ook zijn in de kuilanalyses veranderingen te zien. De ruwe eiwitgehaltes zijn aanzienlijk gestegen in vergelijking met andere jaren, in soortgelijke omstandigheden. Ook is het vet en eiwitgehalte in de melk gestegen. Plocher in de mest heeft dus een positieve invloed op de voedingswaarde van het gras, wat positieve langetermijneffecten belooft voor het vee.

Kortom, mijn ervaringen met plocher in de mest zijn erg positief. Deze innovatie biedt verbeteringen in de mestkwaliteit en de gezondheid van het gras. Om deze redenen is dit een duurzame en efficiënte manier van mesten.