Grasland

Grasland

Grasland; bestemming maaien voor silage voor melkveehouderij

Plocher producten; Humus Bodemleven Katalysator en Planthulpmiddelen; Plant en Blad-speciaal werden op het veld aangebracht met de veldspuit.

8 weken erna zagen we al een duidelijk verschil in wortel ontwikkeling van gras en rode klaver. Dit was erg overtuigend.

In de loop van het oogstseizoen bekeken we; wortelgroei – bodemleven – nitraatknolletjes aan de rode klaver – geur bodem – geur gewas – structuur gewas – opname drijfmest enz.

Het Plocher veld vertoonde alle factoren met een positief resultaat!

De totale opbrengst van het Plocherveld was wel lager dan het controleveld….maar dit zal het volgende seizoen beter of mischien zelf gelijk of hoger zijn. Door de gebruikte Plocher producten ….naast onze Plocher gecomposteerde drijfmest verwachten we goede resultaten…..en vooral gezond, volwaardig voer voor onze koeien. Ook zijn we blij dat werken met Plocher producten past in duurzaam boeren en milieubeschermend is!

Links; graswortel van het controle veld met ureum

Rechts; graswortel van ‘ge-Plocherde’veld

Wortels van gras;


Paarden-weilanden

Bodemleven Activator/Katalysator en Plocher planthulpmiddelen;

Situatie van onze paardeweilanden, vóór behandelen met Plocher Humus Bodem

regen blijft op de oppervlakte liggen- verdichting, ondiepe beworteling, rem/stop/ren sporen en snel kale plekken door “activiteiten”, geen tot nauwlijks wormen

Na Plocher behandelingen voor 1,5 groeiseizoen; diepe beworteling, grasmat is bestand tegen “paarde-activiteiten”, regen zakt snel in de bodem, veel wormen(activiteit;uitwerpselen aan grondoppervlakte)……….Prima producten!