Landbouw

Compost-Katalysator; omzetten/afbraak van organisch materiaal.                                           1-malig product met water op organisch materiaal aangebracht; “grof” gras maaisel uit natuurgebied. Start; 2 november 2020.  Verspreiden op het land; April, 6 maanden omzettijd.

  • Geen nare geur. 
  • Geen vliegen of enige vorm van overlast.
  • Kwaliteit was erg goed, het zag eruit als grond, zonder herkenbare plantendelen.  
  • Dit allemaal zonder extra werk en kosten.
  • Kosten ca €1.30 – 1.50 per ton

Klik voor het rapport over omgezet materiaal, afkomstig van Het Drents Landschap, uitgevoerd op een regulier melkveehouderij in Balkbrug.

https://plocher.nl/wp-content/uploads/2021/07/Test-TD-Verkoop-Biologisch-Rapport-Plocher-compost_.pdf

Bodemleven Activator/Katalysator en Plocher planthulpmiddelen;

regen blijft op de oppervlakte liggen- verdichting, ondiepe beworteling, rem/stop/ren sporen en snel kale plekken door “activiteiten”, geen nauwlijks wormen

Na Plocher behandelingen voor 1,5 groeiseizoen; diepe beworteling, grasmat is bestand tegen “paarde-activiteiten”, regen zakt snel in de bodem, veel wormen(activiteit;uitwerpselen aan grondoppervlakte)……….Prima producten!