Hoe het begon

Wij en onze vijf kinderen hebben dertien jaar in een mooi Engels heuvellandschap gewoond. Daar hebben wij vele uitdagingen en ervaringen meegemaakt, op persoonlijk en op zakelijk gebied. Met 8 paarden, 90 ossen voor vlees die allemaal op de heuvelweides graasden hadden wij in Engeland een mooi boerenleven. Ook kippen voor de verkoop van eieren mocht hier niet ontbreken. Met zoveel verschillende dieren kregen wij inzicht in het onderhouden van de dieren maar tegelijkertijd ook in het beheren van het land in samenwerking met de natuur.” Naast de toewijding aan dier en land werd er ook gewerkt in de productie en wereldwijde verkoop van onze eigen kruidenproducten.

De start van een missie

Wij zijn de distributeurs van Plocher producten in Nederland. Zo’n drie jaar geleden ontdekten wij de Plocher producten die ingezet konden worden voor het herstel en in balans brengen van natuurlijke processen in een specifieke omgeving; mest, bodem, organisch materiaal en leefomgeving. Alle producten die we verkopen moeten goed werken en ook efficiënt. Bovenal moet het een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van mens, dier en omgeving.

“Wij hebben er bewust voor gekozen om Plocher producten in de omgeving van Staphorst te introduceren. De meeste producten betreffen ‘plocheren’ van drijfmest/mest en organisch materiaal. Ook zijn wij bezig met projecten met desbetreffende producten voor Drents- en Overijssels Landschap en de Gemeente Staphorst. Het aantal enthousiaste en tevreden klanten neemt snel toe”, gaan zij verder in hun verhaal overtuigd van de positieve werking van hun producten op het landleven.

Roland Plocher Integraal Techniek’

De Duitse Ingenieur Roland Plocher ontwikkelde een methode waarbij trillingen van natuurlijke stoffen worden vastgelegd, daarna gekopieerd op natuurlijke dragerstoffen. Dat betekent dat elk molecuul dragerstof een copy bevat van de daarop gekopieerde trillingen; bijvoorbeeld de trilling van zuurstof of kalk, bloedmeel enzovoorts. Plocher producten leveren een katalysator en dat is de ontbrekende ‘dominosteen’ in de bodem. De natuurlijke processen komen zo weer op gang en worden ook versneld.

Actueel: circulaire landbouw

Plocher producten kunnen helpen in de circulaire landbouw. Wij moeten op een verantwoorde wijze met onze aarde, de schepping omgaan. Een gezonde bodem is een levend ecosysteem wat ons leven en voedsel geeft! Met deze producten werk je aan herstel van de bodemgezondheid. Plocher werkt door middel van aerobe processen = met zuurstof, vele andere processen verlopen juist anaeroob = zonder zuurstof (verrotting). Zuurstofrijke processen zijn levens- en gezondheid bevorderend. Zuurstofarme processen zijn een voedingsbodem voor ziektekiemen, plagen met soms productie van sterk ruikende (stinkende, giftige) gassen. Wat mij enorm verbaasde is dat zij mij een potje lieten ruiken, ik wist toen nog niet wat het was, en het rook heerlijk naar vers grond. Het was strooisel nat van urine van paarden waar de katalysator in heeft gewerkt. Prachtig om te zien en te ruiken wat het product doet. Het verwerkt op een natuurlijk manier giftige stoffen en gassen!

Bij het ontbreken van 1, enkele “domino” worden natuurlijke processen geblokkeerd Plocher producten leveren een katalysator = ontbrekende “dominosteen” zodat de natuurlijke processen weer op gang komen en versneld worden.

Actueel: circulaire landbouw

Voorbeelden van gunstige effecten

  • Drijf-mest katalysator; homogeniteit in drijfmest makkelijk legen, voedingsstoff en zijn gelijkwaardig verdeeld. Stalklimaatverbetering; ammoniak reductie en stikstofb inding in de mest, minder/geen vliegen
  • Bodemleven katalysator; activeert oorspronkelijke bodemleven en bodemkwaliteit, bodem produceert mineralen en meststoff en.
  • Kaltalysator omzetten organisch materiaal; snelle omzetting naar volwaardige plantaardige meststof, zonder stank en vliegen. Geen vergunning nodig.

Werkt aan de oorzaak en bestrijdt geen symptomen;

  • Beschermend voor aarde, water, lucht;
  • Reductie/weglaten van chemische/synthetische hulpstoffen is mogelijk;
  • Ze zijn 100% natuurlijk van oorsprong;
  • Goedkoop en makkelijk toe te passen;
  • Goedgekeurd en veilig voor de toepassing in de biologische sector;
  • Certificaten beschikbaar.