BODEMLEVEN ACTIVATOR/ KATALYSATOR ME

Dit product heeft een katalytische werking op het herstel en het optimaliseren van het natuurlijke evenwicht in de bodem.  In verschillende wortelzones en de aarde. Geschikt in de biologische sector!

Een gezonde bodem is het startpunt voor duurzame landbouw en gezonde voeding voor mens en dier.

 

118.00540.00

beschrijving

BODEMLEVEN ACTIVATOR/ KATALYSATOR ME

Toepassing activeren/stimulatie bodemleven, sneller herstel na de oogst, gezonde omzetting van organisch restmateriaal op het land. Door herstel van het natuurlijke evenwicht zullen ongewenste onkruiden verminderen, biodiversiteit zal bevordert worden.

Problematiek erosie, bodemverdichting / bodemstructuurproblemen, inactiviteit van de aarde, verstoorde waterhuishouding in droge en natte perioden, onvruchtbare en vermoeide grond.

Gunstige effecten:

  1. Bevordert een versnelde, gezonde omzetting van organisch restmateriaal bijv. mulch
  2. Activeert het bodemleven en bodem hygiëne door aerobe omzetting (goed voor gezondheid bevorderende micro organismen)
  3. Helpt bij het verlengen van de groeiperiode door verhoogde bodemactiviteit
  4. Helpt om voedingscomponenten makkelijker beschikbaar te maken voor de planten
  5. Verzorgt de regulatie van een gezonde PH waarde van de bodem
  6. Verbeterde Koolstof binding in de aarde

toedienen

BODEMLEVEN ACTIVATOR/ KATALYSATOR ME

In het voorjaar en bij voorkeur meteen na elke oogst / maaibeurt.

 

1-3 Liter / ha. Dit hangt ook af van de huidige bodemconditie, hoeveelheid organisch restmateriaal, tussentijdse perioden van toediening.

De benodigde hoeveelheid product als eerste in de tank / container doen, daarna aanvullen met de gepaste hoeveelheid water. 200 – 400 liter water per ha.

Kan ook toegevoegd worden aan de te verspreiden vloeibare “geplocherde” mest, de benodigde hoeveelheid product opgelost in water in de tank gieten, net voor het verspreiden hiervan.

Bij voorkeur sprayen in de avond of voor de regenval; het water zorgt voor de verspreiding.

Een gezonde bodem bevat veel regenwormen en gezonde bodemdiertjes, deze produceren meststoffen, scheiden gunstige stoffen af, werken aan de bodemstructuur.

Regenwormenmest produceert grote hoeveelheden Stikstof, Calcium, Kalium, Magnesium, Phosfor.

De van nature aanwezige micro organismen en bodemleven zorgen voor de optimale bodemstructuur, vruchtbaarheid, gezondheid van ons (productie)veld/bodem.

Vraag om persoonlijk advies; geheel vrijblijvend.  Elke problematiek is aan te pakken!

klantenervaringen

dit is wat klanten zeggen

toepassingsschema’s

zo gebruikt u het product

Meer weten over dit product?

Bekijk dan deze video of lees meer in het downloadbare toepassingschema's hieronder.