DRIJFMEST ME

KATALYSATOR VOOR HET OMZETTEN VAN DRIJFMEST

Op basis van melasse en calcium carbonaat.

Dit product zorgt voor de aerobe = zuurstofrijke omzetting van vloeibare mest naar hoogwaardige plantenvoeding. Geschikt in biologische sector!

Aerobe verwerkte mest bevordert de gezondheid van het bodemleven en daardoor ook voor de gezondheid en produktie van het gewas! Hogere produktie van hoogwaardige voeding! (binding natuurlijk stikstof)

65.00255.00

beschrijving

DRIJFMEST ME

Toepassing aeroob (metzuurstof) omzetten van vloeibare mest in de mestkelder, mest-silo/- put, op de ligplaats en/of roosters in stallen.

Problematiek ”normale” vloeibare mest ondergaat een anaeroob verottingsproces, dit heeft als nadelen; sterke geur / stank, bevordert het leven van schadelijke bacterien en insekten. Opbouw van verrottingsgassen, mestlagen, ammoniakopbouw en hierdoor stikstofverlies, ongezond stalmilieu. Onstaan van toxinen bijv. botulisme. Ziekten bevorderend milieu voor plant en dier. Risico op grondwatervervuiling. De vloeibare mest bestaat uit verschillende substanties; is niet homogeen.

Gunstige effecten:

 1. Rotten wordt aerobe omzetting = anaeroob (zuurstofarm) wordt
  aeroob (zuurstofrijk)
 2. Verbetering van stalklimaat; minder vliegen, minder stank/sterke
  geur.
 3. Gezondheidsbevorderend stalklimaat; schadelijke insecten en
  bacterien (bewezen in microscopische test), Deze krijgen minder
  kans om zich te ontwikkelen. Daarnaast minder ontwikkeling van
  bezwaarlijke gassen.
 4. Vermindering van korsten en sedimenten – de mest bestaat uit een
  homogene substantie, makkelijk werken (afhankelijk van
  toepassingsperiode en aantal toepassingen product), correcte
  verdeling van meststoffen.
 5. Nutrienten blijven beschikbaar voor de planten in de wortelzone.
 6. Bevordert het bodemleven, hierdoor opbouw van humuslaag in de
  aarde, verbeterde produktiviteit (bodemleven wordt beschadigd bij
  “normale” vloeibare mest)
 7. Geen risico op vervuiling van grondwater.
 8. Minder / geen verbranding van het gewas na verspreiding

toedienen

DRIJFMEST ME

 • Eerste toevoeging; 2kg / 2 Liter per 100 kubieke meter bestaande drijfmest.
 • Mix de hoeveelheid product met overmaat aan water en giet het in een vloeibaar deel van de drijfmest. Zonodig de korstlaag doorboren. (per kg of liter product 200 liter water)
 • Daarnaast wekelijks 5 gram / 5ml per dier in de stal gebruiken. (aangemengd met water in de mestgoten, ook op de roosters van de stal kan men het product op basis van calcium
  carbonaat strooien, of een mengsel van product op melasse basis en water; 1 – 2 gram / ml per 100kg lichaamsgewicht, per week.
 • Wanneer het product / water mengsel op 1 punt toegediend wordt ipv over de stallen verdeeld, moet er geroerd worden om een homogeen resultaat te krijgen.

Vraag om persoonlijk advies, voor gebruik en toediening, afgestemd op uw situatie en problematiek! Er zijn vele mogelijkheden van toediening in de stal mogelijk.
Er is een speciale spuitlans bij onste verkrijgen om toediening te vergemakkelijken indien nodig. Kosten 100 euro.

NOTE: De aanwezigheid van antibiotica, chemicaliën of medicatie enz. verstoren het natuurlijke evenwicht in de vloeibare mest……….hierdoor zal het een vertraagd resultaat
hebben op de werking van de gebruikte Plocher produkten.

Er zijn specifieke Plocher produkten beschikbaar voorschoonmaken van de stal, harmoniseren van de stalomgeving; aardstralen, wateraders, elektronische vervuiling.

Na de eerste behandeling van de bestaande drijfmest is het alleen nodig de ‘dierplaatsen’ te behandelen met wekelijks 5 gram/ml per dier

Tevenste gebruiken voor het klauwenbad (produkt op bio-melasse basis) i.v.m klauwonderhoud: mortellaro,stinkpoot.

Gebruiksadvies; wekelijks- en afhankelijk van de situatie

Per 100 liter water 100ml product op melassebasis.

klantenervaringen

dit is wat klanten zeggen

toepassingsschema’s

zo gebruikt u het product

Meer weten over dit product?

Bekijk dan deze video of lees meer in het downloadbare toepassingschema's hieronder.